Klasa prawnicza

Klasa prawnicza to propozycja dla młodzieży, która interesuje się naukami społecznymi i zagadnieniami prawnymi. W klasie prawniczej będziesz poznawać różnorodność systemów politycznych, ideologie oraz ich przemiany na przestrzeni dziejów, tu także poszerzysz wiedzę o kulturze i literaturze europejskiej. W czasie zajęć będziesz mieć okazję do zadawania trudnych pytań dotyczących historii i spraw społecznych, zaś podczas debat wysuwać argumenty na poparcie swoich racji i ćwiczyć sztukę dyskusji.

Udział w debatach oksfordzkich i współpraca z Instytutem Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu „Propedeutyka prawa w liceach” to atuty klasy prawniczej. W czasie nauki uczniowie opanowują także sztukę argumentacji oraz dochodzenia do wiedzy z wykorzystaniem metody sokratycznej. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to: język angielski, język polski i wiedza o społeczeństwie, natomiast drugi język nowożytny do wyboru to rosyjski, niemiecki lub hiszpański.

Przedmioty rozszerzone: język angielski
język polski
wiedza o społeczeństwie
Zajęcia rozwijające zainteresowania: edukacja obywatelska z elementami debaty oksfordzkiej
Drugi język do wyboru: język niemiecki
język rosyjski
język hiszpański
O przydziale do danej grupy językowej decyduje ilość punktów rekrutacyjnych.
Wniosek o przyjęcie do szkoły należy wypełnić, oznaczając cyframi wybór drugiego języka, gdzie 1 oznacza język najbardziej pożądany, 2 kolejny, 3 język ostatniego wyboru. W grupie języka hiszpańskiego mamy 24 miejsca.

W klasie o tym profilu:

 • weźmiesz udział w warsztatach i ćwiczeniach prowadzonych przez wykładowców akademickich, spotkasz ciekawych ludzi,
 • będziesz przeprowadzać akcje profrekwencyjne (czyli zachęcające do udziału w wyborach),
 • nauczysz się wyjątkowej umiejętności debatowania, wyrażania swoich poglądów, logicznego argumentowania oraz sztuki autoprezentacji,
 • weźmiesz udział w turniejach debat oksfordzkich oraz szkoleniach, organizowanych we współpracy z Instytutem Debat Publicznych,
 • w ramach zajęć będziesz kształcić wiele umiejętności społecznych: zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem, samomotywację, asertywność, zdolności perswazyjne, umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz pracę zespołową,
 • przeprowadzisz symulację procesów sądowych, weźmiesz udział w wydarzeniach związanych z edukacją prawną,
 • poznasz historię kryminalistyki i techniki kryminalistyczne,
 • będziesz mógł zdobyć indeks wybranej uczelni, biorąc udział w olimpiadach przedmiotowych z historii, z wiedzy o społeczeństwie oraz Olimpiady Prawnej.
 • zwiedzisz Areszt Śledczy i Ośrodek
  Interwencji Kryzysowej,
 • spotkasz się z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, kuratorem sądowym.

Po ukończeniu nauki:

Masz wiele możliwości dalszego kształcenia: prawo, dziennikarstwo, politologia, ochrona dóbr kultury, stosunki międzynarodowe, socjologia.

Jeśli marzysz o studiach takich jak: prawo i administracja, bezpieczeństwo narodowe, dyplomacja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, politologia, socjologia, European Business Administration, kryminologia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – przyjdź do nas!!!

Język angielski
Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania znajomości języka lub w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE, które tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Dyplom By uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć szkołę podstawową i przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. Profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 2 do 3 przedmiotów). Istnieje również klasa dwujęzyczna, w której niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Po ukończeniu szkoły, absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub szkole wyższej (wymagane świadectwo dojrzałości).