Klasa matematyczno-informatyczna

To propozycja dla przyszłych inżynierów, architektów, informatyków i ekonomistów. Wybór tego profilu kształcenia to zdobycie solidnych podstaw teoretycznych i praktycznych z matematyki i informatyki oraz doskonalenie sztuki logicznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów. Uczniowie zdobywają umiejętności kreowania wirtualnej rzeczywistości, wykorzystania informatycznych narzędzi użytkowych oraz tworzenia aplikacji internetowych.
.

Przedmioty rozszerzone • język angielski
• matematyka
• informatyka
Zajęcia rozwijające zainteresowania: • podstawy tworzenia aplikacji komputerowych
Drugi język do wyboru: • język niemiecki
• język rosyjski
• język hiszpańsk
O przydziale do danej grupy językowej decyduje ilość punktów rekrutacyjnych.
Wniosek o przyjęcie do szkoły należy wypełnić, oznaczając cyframi wybór drugiego języka, gdzie 1 oznacza język najbardziej pożądany, 2 kolejny, 3 język ostatniego wyboru. W grupie języka hiszpańskiego mamy 24 miejsca.

Profil matematyczno-informatyczny przygotuje bardzo dobrze do zdania matury z matematyki na poziomie rozszerzonym bez konieczności realizowania dodatkowych zajęć. Nauka przedmiotów ścisłych na wysokim poziomie daje szansę na dobry start na studiach wyższych technicznych, których absolwenci znajdują atrakcyjną i dobrze płatną pracę w całej Unii Europejskiej.


W klasie o tym profilu:

  • Poznasz tajniki królowej nauk.
  • Zdobędziesz solidne umiejętności matematyczne, które dadzą Ci możliwość doskonalenia się w tej dziedzinie na znacznie wyższym poziomie.
  • Poznasz tajniki algorytmów wykorzystywanych do tworzenia programów komputerowych.
  • Nauczysz się języka programisty i samodzielnie stworzysz złożony program.
  • Nauczysz się tworzyć konsolowe i internetowe gry komputerowe.
  • Twoje umiejętności matematyczne i informatyczne oraz umiejętność tworzenia aplikacji w Visual Studio w językach C# i C dla systemu Windows i Android będą atutami, o których będziesz mógł wspomnieć w CV.
  • Nauczysz się wspomagać technologią informatyczną w rozwiązywaniu zagadnień matematycznych .
  • Nauczysz się wykorzystywać arkusze kalkulacyjne i programy komputerowe.

PO UKOŃCZENIU NAUKI W TEJ KLASIE;

Możesz studiować: matematykę, informatykę, ekonomię, logistykę, geodezję i wiele innych kierunków, gwarantujących dobrze płatną pracę.

Twoje umiejętności matematyczno- informatyczne oraz umiejętność logicznego myślenia i analizowania przydatne będą niemalże w każdym życiowym momencie.

Język angielski
Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania znajomości języka lub w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE, którą tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Dyplom By uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć szkołę podstawową i przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. Profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 2 do 3 przedmiotów). Istnieje również klasa dwujęzyczna, w której niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takiej klasy mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub szkole wyższej (wymagane świadectwo dojrzałości).