Matura 2016

W środę, dnia 4 maja 2015 r. o godzinie 9.00 grupa ponad 180 absolwentów i byłych absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie przystąpiła do egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Maturzyści zdający maturę według nowych zasad (tegoroczni i zeszłoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących i tegoroczni absolwenci techników) musieli napisać wypracowanie; mieli do wyboru dwa tematy. Jeden z nich brzmiał: „Czy warto kochać, jeśli miłość może być źródłem cierpienia? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do fragmentu „Dziadów cz. IV” Adama Mickiewicza i do innych tekstów kultury. Drugi temat brzmiał: „Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij”. Chodziło o cytowany w arkuszu wiersz „Dałem słowo” Zbigniewa Herberta.

Podczas egzaminu na poziomie podstawowym maturzyści musieli rozwiązać także 12 zadań. Siedem z nich odnosiło się m.in. do zamieszczonych w arkuszu fragmentu tekstu Stanisława Falkowskiego i Pawła Stępnia o „Lalce” Bolesława Prusa, pochodzący ze zbioru „Ciężkie norwidy, czyli subiektywny przewodnik po literaturze polskiej”; jedno z zadań polegało na napisaniu streszczenia tego tekstu.Jutro matematyka, później język angielski. Pisemne egzaminy maturalne zakończą się w naszej szkole egzaminem z języka hiszpańskiego w dniu VIII Parady Jakuba Wejhera czyli 20 maja 2016 r.

Życzymy wszystkim połamania… wszystkiego co się da.

Share:

Author: Maciej Skok