I Wejherowski Test Coopera

Dnia 23 września 2014 r. na Strefie Rekreacji Dziecięcej „1000 lecia” (boiska Samochodówki) odbył się I Wejherowski Test Coopera.

Próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennetha H. Coopera na potrzeby armii USA w 1968 roku, polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Obecnie jest szeroko stosowany do badania sprawności fizycznej przede wszystkim sportowców. Celem Testu jest określenie maksymalnej wydolności tlenowej (tzw. pułap tlenowy V02max), która jest wyznacznikiem kondycji fizycznej. Kondycję fizyczną, w zależności od wieku i płci określa się na podstawie pokonanego dystansu.

Na pierwszy ogień poszli nauczyciele wychowania fizycznego aby świecić przykładem dla uczniów. Wszyscy ukończyli test z wynikiem doskonałym.

Następnie pobiegli uczniowie i amatorzy z środowiska lokalnego. Zagościli u nas również przedstawiciele team-u MTB (Małe Trójmiasto Biega).

Wyniki wszystkich edycji Testu Coopera: https://www.pzs4-samochodowka.pl/test-coopera-wyniki/

Share:

Author: Maciej Skok